ប្រធានប្រតិបត្តិ គណបក្សយុវជន កម្ពុជា ប្រចាំ ខេត្តព្រះសីហនុ ធ្វើលិខិតសុំទោស ក្រោយពី ផ្សព្វផ្សាយរូបភាពជើងកាង ជនជាតិ ចិន នឹង បាន រិះគន់ ប៉ូលីស អសមត្ថភាព

ដោយ ៖ រិទ្ធី
ថ្ងៃទី04 ខែ12 ឆ្នាំ2018 ម៉ោង 8:30 PM

ភ្នំពេញ៖លោកលឹម រត័្នប្រធានប្រតិបត្តិ គណបក្សយុវជន កម្ពុជា ប្រចាំ ខេត្តព្រះសីហនុនៅ ថ្ងៃទី៤. ធ្នូ ធ្វើលិខិតសុំទោស ទៅ អភិបាលខេត្ត និងស្នងការ អំពើទង្វើរ មិនគប្បី ដែលបាន យក រូប. ក្រុមបងធំកាន់ ដាវ កាំបិត. ដំបង មក ផ្សព្វផ្សាយ នឹង បាន រិះគន់ ប៉ូលីស អសមត្ថភាព ទៀតផង៕

សូមអានលិខិត សុំទោស

47362133_221471122116482_9218381722943488000_n

47321074_2185105518372479_6064488388818370560_n

47374281_1991958574213487_2317264645808717824_n

47390896_2267213586686742_2324631472499064832_n 47502946_2232549223699978_5038521551931047936_n

Loading...